Reset

94 teksty – auto­rem jest Re­set . 

Mało jest już ludzi, którzy mają tak głębo­kie wnętrze, że można w nim śmiało pływać i od­kry­wać no­we lądy, częściej spo­tyka się ta­kich, u których osiada się na płyciz­nach osobowości. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 7 września 2014, 18:18

Miłość jest trochę jak ptak, zam­knięta w klat­ce tra­ci swój wigor. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 28 maja 2012, 00:09

Im więcej ludzie dos­tają od Ciebie szans tym więcej tracą Two­jego zaufania. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 4 marca 2012, 12:47

W niedo­borze Twoich słów rodzą się mo­je cho­re myśl. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 19 grudnia 2011, 09:41

Do­piero gdy szczęście zacznie się do nas uśmie­chać możemy zo­baczyć ja­kie jest szczerbate. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 25 października 2011, 18:03

Za­miast mówić mi weź się w garść, weź mnie w ramiona. 

myśl
zebrała 86 fiszek • 16 września 2011, 18:22

Samotność

Ktoś stoi nad moim łóżkiem
i szep­cze słod­kie słowa
ob­le­pione jak­by miodem
wie­cznie ślepą nadzieją
Przyglądam się Jej ciekawie
myśląc, że już Ją widziałam
Poz­na­je te smut­ne oczy
z których nędza spoziera
i znam te ma­lino­we usta
który­mi szczęście odbiera
Pa­miętam także jej imię
brzęczące w mo­jej głowie
Ta Pa­ni to sa­mot­ność
we włas­nej osobie. 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 14 sierpnia 2011, 00:02

Na początku życie jest szki­cem, które­mu na­pot­ka­ni w przyszłości ludzie do­dadzą barw. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 10 sierpnia 2011, 18:06

Każdy człowiek coś w życiu zruj­no­wał, jed­nak tyl­ko człowiek niez­wykły pot­ra­fi z tych ruin wy­dobyć zabytki. 

aforyzm
zebrał 136 fiszek • 8 sierpnia 2011, 14:00

Przeszłość

Pachniało różami
miało pachnieć nami
a pachnie goryczą
i niemą sa­mot­nością
co od­wie­czną złością
roz­biła dwa serca

A miłość?
Przyk­rył ją popiół
spa­lonych pięknych słów 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 1 sierpnia 2011, 11:00

Reset

Hmm...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reset

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 grudnia 2014, 19:00scorpion sko­men­to­wał tek­st Mało jest już ludzi, [...]

7 września 2014, 18:47Reset sko­men­to­wał tek­st Mało jest już ludzi, [...]

7 września 2014, 18:18Reset do­dał no­wy tek­st Mało jest już ludzi, [...]